CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH CHÍNH THỨC CỦA UBND HUYỆN SAPA
Màu giao diện
Cộng đồng các dân tộc ở Sapa

Cộng đồng các dân tộc ở Sapa04:00:22 | 21-04-2015

Huyện Sapa có 6 dân tộc anh em cùng chung sống, trên địa bàn với tổng số dân là 52.899 người ( theo tổng điều tra dân số 01/04/2009). Trong đó người Hmong là 27.324 (51,65%). Người Dao 12.189 (23,04%), người Kinh 9.472 (17,91%), người Tày 2.507 (4,74%), người Giáy 720 (1,36%), người Phù Lá ngành Xá Phó 563 (1,06%). 

Xem thêm
Bản làng và các dân tộc

Bản làng và các dân tộc04:55:43 | 21-04-2015

Ở Sa Pa, người Kinh sống tập trung ở thị trấn và một số khu trung tâm chính tại các xã. Đối với người dân tộc thiểu số, thói quen sinh sống chính là các bản làng nằm trong vùng núi cao. Phân theo độ cao, người Hmông sống cao nhất trong phạm vi từ 800 đến 1,200m, người Dao từ 600 đến 800m, người Tày, Dáy, Xa Phó sông ở chân núi cạnh các khu vực sông suối nơi thuận lợi canh tác, trồng trọt...

Xem thêm

Top